• Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy
Jako konsument, masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Możesz to zrobić poprzez przesłanie nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: langletperfumes@gmail.com
Jeżeli zdecydujesz się odstąpić od umowy, prosimy o zwrot rzeczy do nas niezwłocznie na adres: ul. Warszawska 32, 27-415 Kunów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
Termin 14-dniowy na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w zależności od rodzaju umowy - od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub od dnia zawarcia umowy w przypadku treści cyfrowych.
Zachowanie terminu odstąpienia wystarczy, jeśli wyślesz oświadczenie przed jego upływem.
Dokonane przez Ciebie płatności zostaną Ci zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zostaną państwu zwrócone wszytskie poniesione koszta związane z zakupem i wysyłką towaru.
Warto zauważyć, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy niektórych umów, takich jak te, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której nie można zwrócić po otwarciu, nagrania dźwiękowe lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowe Ireneusz Nowak NIP: 6611700439, REGON: 290801420 z siedzibą pod adresem ul.Warszawska 32, 27-415 Kunów

Wzór: Ja ___________ niniejszym informuję____________ o moim____________ odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy()

-Data zawarcia umowy()/odbioru()
-Imię i nazwisko konsumenta
-Adres konsumenta
-Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-Data

REKLAMACJE

Jeśli jesteś konsumentem i zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo do reklamacji na podstawie rękojmi. Możesz złożyć reklamację drogą pocztową na adres ul. Warszawska 32, 27-415 Kunów lub poprzez e-mail na adres kontakt@langletperfumes.com.
Reklamowany towar należy odesłać na adres: ul. Warszawska 32, 27-415 Kunów. W przypadku stwierdzenia wady towaru, masz prawo żądać wymiany na produkt wolny od wad, usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku wady istotnej.
Jesteśmy odpowiedzialni za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy.
Zgłoszenie reklamacji powinieneś dokonać w ciągu roku od zauważenia wady, jednak czas na złożenie reklamacji nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.