• Regulamin

Regulamin sklepu L'ANGLETPERFUMES.COM

Zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem korzystania ze sklepu internetowego L'ANGLET. Nasza główna misja to dostarczenie oferty dopasowanej do Twoich potrzeb i preferencji. Równie wiele uwagi poświęcamy na stworzenie jasnych i czytelnych dokumentów prawnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami, które w prosty sposób informują o Twoich prawach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad, zapraszamy do kontaktu mailowego: kontakt@langletperfumes.com Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości i udzielić Ci wsparcia.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nasz sklep, i życzymy udanych zakupów!


SPIS TREŚCI
1.Definicje
2. Kontakt ze Sprzedawcą
3. Wymogi techniczne
4. Płatności
5. Zakupy w Sklepie
6. Realizacja zamówienia
7. Reklamacje
8. Prawo odstąpienia od umowy
9. Dane osobowe
10. Zastrzeżenia
11. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
12. Opinie w sklepie internetowym L'ANGLETPERFUMES.COM
13. Informacje dodatkowe
14. Postanowienia końcowe


1.DEFINICJE
1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Konto - nieodpłatna funkcja Sklepu, usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia Kupującemu założenie indywidualnego Konta w Sklepie.
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Kupujący - każdy podmiot, który dokonuje zakupów w Sklepie.
5. Regulamin - niniejszy dokument.
6. Sklep - sklep internetowy L'ANGLET prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://langletperfumes.com
7. Sprzedawca -przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
Sklep internetowy www.langletperfumes.com jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowe Ireneusz Nowak NIP: 6611700439, REGON: 290801420 z siedzibą pod adresem ul.Warszawska 32, 27-415 Kunów, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Kontakt ze Sprzedawcą
ADRES POCZTOWY: 27-415 KUNÓW, UL.WARSZAWSKA 32
KONTAKT TELEFONICZNY: 576-833-790
ADRES E-MAIL: kontakt@langletperfumes.com

3. Wymogi techniczne
Aby móc korzystać w pełni z funkcji Sklepu, potrzebne są:
1. Urządzenie z dostępem do Internetu.
2. Przeglądarka internetowa, która obsługuje JavaScript oraz akceptuje pliki cookies.
3. Dodatkowo, do złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
Zapewnienie tych warunków jest niezbędne dla prawidłowego działania Sklepu i umożliwi Ci wygodne i pełne korzystanie z naszych usług.

4. Płatności
Klient ma możliwość wyboru spośród różnych form płatności za zamówione towary, w tym:
1. Płatność BLIK,
2. Płatność kartą płatniczą,
3. Przelew elektroniczny za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, który jest obsługiwany przez firmę PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4. Płatność za pobraniem, czyli kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego,
5. Przelew własny na bezpośredni rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:
Alior Bank
68 2490 0005 0000 4530 0001 3214.
Jeśli Klient wybierze płatność z góry, to musi uregulować płatność w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Warto również zaznaczyć, że niektóre metody płatności wymagają natychmiastowej opłaty po złożeniu zamówienia, ze względu na ich specyfikę.
Dodatkowo, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Niemniej jednak, Kupujący ma prawo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w dowolnym momencie.
W przypadku wybrania płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i uregulowania należności (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę lub w urzędzie Pocztowym. W sytuacji, gdy Klient unika zapłaty za dostarczoną przesyłkę, czyli nie wykonuje Umowy sprzedaży, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia.
W takiej sytuacji Sprzedawca może wezwać Kupującego do wykonania Umowy sprzedaży i żądać naprawienia szkody wyrządzonej przez niewykonanie Umowy. W ramach naprawienia szkody, Kupujący musiałby pokryć koszty przesyłki w obie strony, a także zapłacić kwotę zaległej płatności.
Warto podkreślić, że niewykonanie Umowy sprzedaży może pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe, dlatego Kupujący powinien być odpowiedzialny i zrealizować swoje zobowiązania związane z zamówieniem.

5.Zakupy w Sklepie
W Sklepie widoczne są całkowite ceny za towary, wliczając w nie cenę towaru oraz, jeśli dotyczy, koszty dostawy.
Proces zakupu wygląda następująco:
1. Kupujący dodaje wybrany towar do koszyka w Sklepie.
2. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje niezbędne dane do realizacji zamówienia.
3. Zamówienie zostaje złożone po potwierdzeniu jego treści i zaakceptowaniu Regulaminu przez Kupującego.
4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
5. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
Kupujący ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie poprzez założenie Konta, co ułatwi kolejne zakupy, lub może dokonywać zakupów bez rejestracji, podając swoje dane przy każdym zamówieniu.

6. Realizacja zamówienia
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad, zgodnie z określonym terminem realizacji widocznym w Sklepie.
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu płatności.
Jeśli w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnych terminach realizacji, całe zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym czasie realizacji.
Warto zaznaczyć, że dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Towary zakupione w Sklepie są dostarczane zgodnie z wybraną przez Kupującego metodą dostawy, w tym:
- Za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- Do paczkomatów InPost.
Zapewniamy profesjonalną obsługę dostawy, abyś mógł cieszyć się zakupionymi produktami. Zachęcamy do korzystania z naszego Sklepu i życzymy udanych zakupów!

7. Reklamacje
W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący ma prawo skorzystać z uregulowanych w Kodeksie cywilnym przepisów dotyczących rękojmi lub gwarancji, jeśli taka gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi, Kupujący ma możliwość:
1. Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny towaru,
2. Przy wadzie istotnej - złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
3. Żądania wymiany rzeczy na taką, która jest wolna od wad,
4. Żądania usunięcia wady.
Aby złożyć reklamację na podstawie rękojmi, Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedawcą na adres pocztowy lub elektroniczny podany w § 2 Regulaminu.
Jeśli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący ma obowiązek dostarczenia go na adres ul. Warszawska 32, 27-415 Kunów, a w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy.
Informacje dotyczące udzielonej gwarancji, jej warunków oraz wszelkich szczegółów można znaleźć w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje związane z działaniem Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
Dbamy o zadowolenie naszych Klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązywać wszelkie reklamacje w uczciwy i terminowy sposób.

8. Prawo odstąpienia od umowy
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez konieczności podawania przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji za pomocą jednoznacznego oświadczenia. Może to zrobić na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą lub informacji przekazanej pocztą elektroniczną, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia umieszczonego w Regulaminie, jednak nie jest to wymogiem.
W przypadku odstąpienia od umowy w całości (zwrotu wszystkich produktów zamówienia), Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Konsumenta polski rachunek bankowy (w walucie PLN), podany na karcie zwrotu lub w wiadomości e-mail.
W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument musi niezwłocznie zwrócić reklamowany towar na adres Sprzedawcy: ul. Warszawska 32, 27-415 Kunów, jednak nie później niż 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi nasza firma.
Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do pewnych wyjątków, , takich jak np. dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, rzeczy wykonanych według specyfikacji Konsumenta czy też przedmioty dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Sprzedawca stara się zapewnić Konsumentom jak najlepszą obsługę zwrotów i dba o terminowe rozpatrzenie reklamacji.

9. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. W celu zapewnienia przejrzystości i zgodności z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kupujący może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w Polityce prywatności dostępnej w Sklepie.
Przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę odbywa się w celu realizacji zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest:
1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Obowiązek prawny nałożony na Sprzedawcę związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, który polega na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania danych uniemożliwi dokonanie zakupu w Sklepie.
Dane osobowe Kupującego podane w związku z zakupami będą przetwarzane do momentu:
1. Zakończenia umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
2. Wygaśnięcia obowiązku prawnego, który zobowiązuje Sprzedawcę do przetwarzania danych Kupującego.
3. Ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę związanych z umową sprzedaży zawartą w Sklepie.
4. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli przetwarzanie opierało się na uzasadnionym interesie Sprzedawcy - to zdarzenie będzie miało miejsce najpóźniej.
Kupującemu przysługuje prawo do:
1. Dostępu do swoich danych osobowych.
2. Ich sprostowania.
3. Usunięcia.
4. Ograniczenia przetwarzania.
5. Przeniesienia danych do innego administratora.
Ponadto, Kupujący ma prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora.
Aby skorzystać z tych praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych podanych w § 2 Regulaminu.
W przypadku, gdy Kupujący uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dbamy o poufność i bezpieczeństwo danych Kupujących i stosujemy się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


10. Zastrzeżenia
Zabronione jest, aby Kupujący dostarczał treści o charakterze bezprawnym.
Każde zamówienie składane w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i jest akceptowane na czas i w celu realizacji tego zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu są sporządzane w języku polskim.
Żadne z postanowień tego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, chyba że Regulamin wskazuje w tych kwestiach inaczej.

11. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje żadnemu podmiotowi innemu niż Konsument.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego, który nie jest Konsumentem, jest ograniczona do granic dopuszczonych przez obowiązujące prawo.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, który nie jest Konsumentem, właściwym sądem będzie sąd mający jurysdykcję nad siedzibą Sprzedawcy.

12. Opinie w sklepie internetowym L'ANGLETPERFUMES.COM
Klienci sklepu internetowego L'ANGLETPERFUMES.COM mają możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej swoich zakupów. Opinie mogą zawierać oceny, zdjęcia oraz recenzje zakupionych produktów.
Po dokonaniu zakupów, Sprzedawca wysyła Klientom wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii. W tej wiadomości znajduje się link do formularza online umożliwiającego wystawienie opinii. Jeśli Klient nie wystawi opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości, Sprzedawca ponawia wysyłkę po dwóch dniach.
Opinie mogą być wystawione tylko przez Klientów, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy.
Wystawione opinie są publikowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających.
Za wystawienie opinii, Klient otrzymuje jednorazowy kod rabatowy o wartości 10,00 zł brutto na zakupy w sklepie internetowym. Kod rabatowy ma ważność do końca roku, w którym został otrzymany, i jest przesyłany na adres e-mail Klienta.
Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w tym nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy lub naruszania praw innych osób.
Opinie mogą dotyczyć tylko faktycznie zakupionych produktów, a autorami opinii nie mogą być sam Sprzedawca ani jego pracownicy.
Autor opinii ma prawo do jej usunięcia, a Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania publikacji opinii.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie dotyczącym opinii w sklepie internetowym L'ANGLETPERFUMES.COM .

13.Informacje dodatkowe
§ 1. Konto
Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga podania określonych danych oraz zaakceptowania Regulaminu, zezwalając na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje link weryfikacyjny na podany adres e-mail. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz ustalonego przez Klienta hasła, które powinno pozostać poufne i nie być udostępniane nikomu.
Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych osobowych, sprawdzanie i dokonywanie Zamówień oraz przeglądanie historii zamówień. Usługa Konto jest świadczona bezpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z konta w Sklepie, wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila lub pisemnie.
§ 2. Newsletter
Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji. Korzystanie z Newslettera nie wymaga rejestracji konta, ale Klient musi podać swój adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych. Po zapisaniu się, Klient otrzymuje link potwierdzający subskrypcję.
Usługa Newsletter jest świadczona bezpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera, wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila lub pisemnie.
§ 3. Rabat
Sprzedawca może przyznawać rabaty Klientom na określonych warunkach. Rabat przysługuje zarówno zarejestrowanym Klientom posiadającym konto, jak i niezarejesrtowanym. Jest jednorazowy i nie można łączyć go z innymi rabatami.
W przypadku niewłaściwego użycia rabatu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jego cofnięcia, a Klienta zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową, telefoniczną lub sms. Skorzystanie z rabatu jest dobrowolne.
Rabat jest przyznawany w postaci kodu rabatowego. Aby skorzystać z rabatu, Klient wpisuje podany kod w polu "Zastosuj kupon" na stronie "Koszyka", co aktywuje zniżkę procentową na produkty znajdujące się w koszyku.
Rabaty nie sumują się, co oznacza, że Klient może wykorzystać tylko jeden rabat na jedno zamówienie.

14. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy są składane w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, takich jak zmiany w przepisach prawa, sposobach płatności i dostaw, które wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
3. W przypadkach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowe Ireneusz Nowak NIP: 6611700439, REGON: 290801420 z siedzibą pod adresem ul.Warszawska 32, 27-415 Kunów

Wzór: Ja ___________ niniejszym informuję____________ o moim____________ odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy()

-Data zawarcia umowy()/odbioru()
-Imię i nazwisko konsumenta
-Adres konsumenta
-Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-Data